Te weinig vrijwilligers voor sportclubs

Veel Gelderse sportclubs hebben te maken met een groot tekort aan vrijwilligers. Maar het gaat de meeste clubs te ver om jeugdspelers te verplichten tot verkopen van lootjes en ze te royeren als dat niet lukt.
De verenigingen zoeken op allerlei manieren om toch aan vrijwilligers te komen. Veelal gaat dit in de vorm van een korting op de contributie. Een meer vergaande oplossing zou ook kunnen zijn om het vrijwilligerswerk te verplichten.